Aranıyor...
16 Eylül 2017 Cumartesi
Cumartesi, Eylül 16, 2017

Teknoloji Tasarım Dersi Okul Zümresi Gündem Maddeleri


MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesine göre, eğitim kurumu sınıf/alan zümre toplantılarında görüşülmesi gereken gündem maddeleri;

 1. Açılış, yoklama yapılması ve yazman seçilmesi, Zümre Başkanı ve Yedek Başkan Seçiminin Yapılması
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi,
 3. Planlamaların; eğitim öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun olarak yapılması
 4. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
 5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
 6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,
 7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
 8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 9. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç- gereç vb. öğretim materyallerinin belirlenmesi, atölye ihtiyacı
 11. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması.
 12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 13. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,
 14. Öğrencilerin ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları
 15. Uygulamalı nitelikteki derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi
 16. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi ve planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin belirlenmesi
 17. İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 18. Dilek, öneri ve temenniler.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Back to top!