Yapım Kuşağı hakkında önemli ipuçları

6-7-8.sınıfların Yapım Kuşağı etkinlikleri hakkında yol gösterici önemli bilgiler...

Yapım Kuşağı Ölçme Değerlendirme Formları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Yapım Kuşağı'na ait gözlem, günlük, ürün ve ürün dosyası değ. formlarından oluşan 15 kişilik gruplara göre hazırlanmış formdur.

Teknoloji Tasarım Öğretmenlerine Öneriler

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın başarıyla uygulanabilmesi için temel aldığı anlayışların, öngörülen kazanımların ve etkinliklerin, uygulayıcı öğretmenler tarafından anlaşılması ve sınıf ortamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Teknoloji Tasarım Dersi Kılavuz Kitabı

Program, Etkinlikler ve Ekler olmak üzere 3 ayrı pdf dosyasından oluşmaktadır.

Teknoloji Tasarım Dersi Uygulama Esasları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir: Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği

5 Şubat 2012 Pazar

Yapım Kuşağı hakkında önemli ipuçları

1. Öğrenciler 8. sınıfta gerçekleştireceği “Nasıl Tanıtalım?” etkinliğini “pazarlanabilir hâle getirme” aşamasından başlatabilir. Bu amaçla önceki yıllarda Yapım kuşağında yaptığı bir çalışmasını ya da herhangi bir ürünü kullanabilirler. İstekli öğrenciler “pazarlanabilir hâle getirmek” için yeni bir ürün elde edebilirler. Öğrenciler bu konuda esnek bırakılmalıdır. Tasarım sürecinde öğrenciler yakından takip edilmeli ve gerekli rehberlik yapılmalıdır.

2. Yapım kuşağı etkinliğinin özünün; bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulmak olduğu unutulmamalıdır. Öğrenci gözlemlerine dayalı olarak tespit ettiği bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulma kaygısı taşımalıdır. Çalışmada ortaya ürünün kendisi, maketi veya modeli çıkabilir.

3. Yapma aşamasında dışarıdaki imkânlardan yararlanılabilir. Yapım işleminde öğrencinin yaptığı planlamalara sadık kalınmalı, tasarımı gerçekleştiren kişi verilen kararlara müdahale etmemelidir. Tasarımdaki eksiklikler değerlendirme basamağında öğrenci tarafından tespit edilmeli ve çözüm önerileri getirilmelidir.

4. Okulda işlik imkânları ile ortaya çıkan çalışma ile dışarıda yaptırılan çalışma kıyaslanmaz. Üründe sergilenen işçiliğin niteliği değerlendirmeye etki etmemelidir. Öğrencilerin tasarımın sürecindeki kişisel kararları, planlamaları, projelendirmeleri vb. işlemler dikkate alınmalıdır.

5. Yapım kuşağında ortaya herhangi bir üründe çıkmayabilir. Bu durumda öğrenci dereceli puanlama anahtarında yer verilen, tasarım sürecinin diğer aşamalarındaki çalışmalarına ayrılan puanlara göre değerlendirilir. Bir başka ifade ile çalışmanın tamamlanan boyutuyla öğrenci değerlendirilir.

6. Yapım kuşağı kazanımlarında geçen “araştırma” ifadesinden öğrencilerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve gözlemlerine dayalı bir süreç anlaşılmalıdır. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler analiz ve sentez edilmelidir.

7. Öğrencilere inovasyon konusunda bilgi vermek amacıyla kılavuz ekinde verilen bilgilerden yararlanılır. Ayrıca konu ile ilgili bilimsel kaynaklardan bilgi toplanabilir. Konu uzmanları okula davet edilerek öğrencilerin inovasyon konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Öğrencilere günlük hayatta kullandıkları eşyalara yönelik basit inovasyon etkinlikleri yaptırılabilir. Bu amaçla zümre olarak kısa inovasyon etkinlikleri planlanabilir. Öğrenciler var olan ürünlere yeni fonksiyonel özellikler katma konusunda cesaretlendirilir.

8. “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliği yerine zümre öğretmenlerince farklı bir sorunun çözümüne yönelik etkinlik planlanabilir. Ayrıca programda önerilen tasarım sürecinin yaşatıldığı aşamalardaki istenilen sorgulamaların genel ifadelerle açıklandığı, etkinliğin sınıf içi akışında çevrenin ve sınıfın beklentileri doğrultusunda şekillenecek farklı sorun ve ihtiyaçların çözümlenmesine fırsat verecek etkinlikler de planlanabilir.

Ancak bu etkinlikler Yapım kuşağında verilen ve öğrencilerin bireysel etkinliklerinde kullanacakları tasarım sürecinin kavratılması amacıyla grup olarak gerçekleştirilmelidir.

9. Grup çalışması olarak verilen, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılabilmesi için yapılacak çalışmada çözümün yalnızca kayıp eşya dolabı yapmak olmadığı, bir sorunun birden çok çözümü olabileceği unutulmamalıdır. Aynı sonuna her grup farklı çözümler bulup üzerinde çalışabilir. Ayrıca grup etkinliği için her gruba farklı sorunlar da verilebilir.

10. İsteyen öğrenciler Kurgu kuşağı etkinliğindeki çözüm önerisini Yapım kuşağında gerçekleştirebilirler. Ancak çalışmasını Yapım kuşağına özgü yeniden planlanması gerekmektedir.

4 Şubat 2012 Cumartesi

Yapım Kuşağı Ölçme Değerlendirme Formları

15er kişilik gruplara göre ayarlanmış; gözlem, günlük, ürün ve ürün dosyası değerlendirme formlarından oluşan format. 8.sınıflarda Pazarlama aşamasından başlanmıştır. 7 ve 8.sınıflarda tek gözlem formu vardır. Sunum yaptıracak ve ondan s.içi etk kat puanı verecekseniz ayrı bir form hazırlamanız gerekmektedir. A+B+C/3 şeklinde hesaplayıp YAPIM KUŞAĞI puanını verebilirsiniz.2 Ocak 2012 Pazartesi

Kurgu Kuşağı Ölçme Değerlendirme Formları

15er kişilik gruplara göre ayarlanmış; gözlem, günlük, ürün ve ürün dosyası değerlendirme formlarından oluşan format.28 Aralık 2011 Çarşamba

Düzen Kuşağı Ölçme Değerlendirme Formları

15er kişilik gruplara göre ayarlanmış; gözlem, günlük, ürün ve ürün dosyası değerlendirme formlarından oluşan format.14 Ağustos 2011 Pazar

Teknoloji Tasarım Dersinin Uygulanmasında Öğretmenlere Öneriler

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın başarıyla uygulanabilmesi için temel aldığı anlayışların, öngörülen kazanımların ve etkinliklerin, uygulayıcı öğretmenler tarafından anlaşılması ve sınıf ortamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

13 Ağustos 2011 Cumartesi

Teknoloji Tasarım Dersi Kuşakları ve Etkinlikleri

Program, her biri 6, 7 ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” dır. Kuşaklara özgü her yıl için ayrı ayrı odak noktaları tespit edilmiştir.
Bu kuşakların özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
“Düzen” kuşağında öğrenciler;
 • Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
 • Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
 • Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
 • Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
 • Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
 • Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.
“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
 • Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
 • Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
 • Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
 • Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.
“Yapım” kuşağında öğrenciler;
 • Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.
 • Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.
 • Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.
 • Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
 • Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

Teknoloji Tasarım Dersi Uygulama Esasları

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

12 Ağustos 2011 Cuma

Teknoloji Tasarım Dersi Kılavuz Kitabı ve Öğretim Programı

Program, Etkinlikler ve Ekler olmak üzere 3 ayrı pdf dosyasından oluşmaktadır.
2011-2012 MEB İş Takvimi

2011-2012 Eğitim-Öğretim dönemi başlama ve bitiş tarihleri, resmi tatiller, milli ve dini bayramlar, belirli gün ve haftalar...
PAYLAŞ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More