Aranıyor...
5 Şubat 2012 Pazar
Pazar, Şubat 05, 2012

Yapım Kuşağı hakkında önemli ipuçları

1. Öğrenciler 8. sınıfta gerçekleştireceği “Nasıl Tanıtalım?” etkinliğini “pazarlanabilir hâle getirme” aşamasından başlatabilir.
Bu amaçla önceki yıllarda Yapım kuşağında yaptığı bir çalışmasını ya da herhangi bir ürünü kullanabilirler. İstekli öğrenciler “pazarlanabilir hâle getirmek” için yeni bir ürün elde edebilirler. Öğrenciler bu konuda esnek bırakılmalıdır. Tasarım sürecinde öğrenciler yakından takip edilmeli ve gerekli rehberlik yapılmalıdır.

2. Yapım kuşağı etkinliğinin özünün; bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulmak olduğu unutulmamalıdır. Öğrenci gözlemlerine dayalı olarak tespit ettiği bir sorun veya ihtiyaca çözüm bulma kaygısı taşımalıdır. Çalışmada ortaya ürünün kendisi, maketi veya modeli çıkabilir.

3. Yapma aşamasında dışarıdaki imkânlardan yararlanılabilir. Yapım işleminde öğrencinin yaptığı planlamalara sadık kalınmalı, tasarımı gerçekleştiren kişi verilen kararlara müdahale etmemelidir. Tasarımdaki eksiklikler değerlendirme basamağında öğrenci tarafından tespit edilmeli ve çözüm önerileri getirilmelidir.

4. Okulda işlik imkânları ile ortaya çıkan çalışma ile dışarıda yaptırılan çalışma kıyaslanmaz. Üründe sergilenen işçiliğin niteliği değerlendirmeye etki etmemelidir. Öğrencilerin tasarımın sürecindeki kişisel kararları, planlamaları, projelendirmeleri vb. işlemler dikkate alınmalıdır.

5. Yapım kuşağında ortaya herhangi bir üründe çıkmayabilir. Bu durumda öğrenci dereceli puanlama anahtarında yer verilen, tasarım sürecinin diğer aşamalarındaki çalışmalarına ayrılan puanlara göre değerlendirilir. Bir başka ifade ile çalışmanın tamamlanan boyutuyla öğrenci değerlendirilir.

6. Yapım kuşağı kazanımlarında geçen “araştırma” ifadesinden öğrencilerin kişisel bilgi, beceri, deneyim ve gözlemlerine dayalı bir süreç anlaşılmalıdır. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler analiz ve sentez edilmelidir.

7. Öğrencilere inovasyon konusunda bilgi vermek amacıyla kılavuz ekinde verilen bilgilerden yararlanılır. Ayrıca konu ile ilgili bilimsel kaynaklardan bilgi toplanabilir. Konu uzmanları okula davet edilerek öğrencilerin inovasyon konusunda bilgilendirilmesi sağlanır. Öğrencilere günlük hayatta kullandıkları eşyalara yönelik basit inovasyon etkinlikleri yaptırılabilir. Bu amaçla zümre olarak kısa inovasyon etkinlikleri planlanabilir. Öğrenciler var olan ürünlere yeni fonksiyonel özellikler katma konusunda cesaretlendirilir.

8. “Bulunan Eşyaları Sahiplerine Ulaştıralım” etkinliği yerine zümre öğretmenlerince farklı bir sorunun çözümüne yönelik etkinlik planlanabilir. Ayrıca programda önerilen tasarım sürecinin yaşatıldığı aşamalardaki istenilen sorgulamaların genel ifadelerle açıklandığı, etkinliğin sınıf içi akışında çevrenin ve sınıfın beklentileri doğrultusunda şekillenecek farklı sorun ve ihtiyaçların çözümlenmesine fırsat verecek etkinlikler de planlanabilir.

Ancak bu etkinlikler Yapım kuşağında verilen ve öğrencilerin bireysel etkinliklerinde kullanacakları tasarım sürecinin kavratılması amacıyla grup olarak gerçekleştirilmelidir.

9. Grup çalışması olarak verilen, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaştırılabilmesi için yapılacak çalışmada çözümün yalnızca kayıp eşya dolabı yapmak olmadığı, bir sorunun birden çok çözümü olabileceği unutulmamalıdır. Aynı sonuna her grup farklı çözümler bulup üzerinde çalışabilir. Ayrıca grup etkinliği için her gruba farklı sorunlar da verilebilir.

10. İsteyen öğrenciler Kurgu kuşağı etkinliğindeki çözüm önerisini Yapım kuşağında gerçekleştirebilirler. Ancak çalışmasını Yapım kuşağına özgü yeniden planlanması gerekmektedir.

1 yorum:

 
Back to top!