Aranıyor...
13 Ağustos 2011 Cumartesi
Cumartesi, Ağustos 13, 2011

Teknoloji Tasarım Dersi Kuşakları ve Etkinlikleri

Program, her biri 6, 7 ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” dır. Kuşaklara özgü her yıl için ayrı ayrı odak noktaları tespit edilmiştir.

Bu kuşakların özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
“Düzen” kuşağında öğrenciler;
 • Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
 • Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
 • Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
 • Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
 • Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
 • Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.
“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
 • Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
 • Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
 • Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
 • Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.
“Yapım” kuşağında öğrenciler;
 • Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.
 • Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.
 • Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.
 • Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
 • Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Back to top!