Aranıyor...
2 Aralık 2020 Çarşamba
Çarşamba, Aralık 02, 2020

Proje Tabanlı Öğrenme İçin 50 Fikir

Proje Temelli Öğrenme İçin Fikir Listesi

 1. Yaşayan aile üyelerinin seslerini içeren interaktif bir aile ağacı oluşturun.

Destek için: VoiceThread, YouTube veya Ancestory.com uygulamalarını kullanabilirsiniz.

 1. Belirli bir hedef kitlesi ve amacı olan bir mobil uygulama tasarlayın.
 2. Dünyanın en ilgi çekici uygulamalarını zarif ve taranabilir bir arayüzde bir araya getirin.
 3. “Problem çözme” ana fikrini kullanarak modern bir kütüphane tasarlayın. Kütüphanenin temel problemini belirleyin (kötü çalışma, bencillik, ırkçılık gibi) ardından çözümler önerin.  
 4. Olumsuz haberlerdeki bir problemi çözün.
 5. Dünyanın en büyük medeniyetlerinin düşünme biçimlerini kullanarak kusursuz bir medeniyet yaratın. Ayırt edici özelliklerinin, önemli kaynaklarının ve alışkanlıklarının neler olduğunu belirleyin.
 6. Reddit’i, Facebook’u ve YouTube’u birleştirip yeni bir sosyal medya yaratın (ya da başka üç medya kanalını).
 7. Yerel işletmelerin çevresel sürdürülebilirliğini artırmalarına yardımcı olun (örneğin atık miktarını azaltın).

Hedef kitle: Mahalleniz, yerel işletmeler.

 1. İnsanlık tarihinde tekrar eden temaları belirleyin, analiz edin ve görselleştirin. Ardından bu temaları modern toplumun şartlarını düşünerek ele alın.
 2. Bağlantıcılık kuramının (Connectivism; dijital ağlar üzerinden öğrenme) gerekçelerini kapsamlı ve ikna edici bir şekilde açıklayın (“bakış açısı”nı öğrenci belirlemeli: entelektüel, eğlenceli vb.).
 3. Bağımsızlığın gerekçelerini kapsamlı ve ikna edici bir şekilde açıklayın (“bakış açısı”nı öğrenci belirlemeli: entelektüel, eğlenceli vb.).
 4. Bakımevlerinin bilgi seviyelerini iyileştirin.
 5. Nüfus artışının sebeplerini ve sonuçlarını analiz edin ve değerlendirin.
 6. Teknoloji ile insanlık arasındaki ilişkiyi tarihsel veya modern bir bakış açısıyla tartışın.
 7. Küresel ısınmanın etkilerini tersine çevirin ya da 6 derece daha sıcak bir dünyada büyük kıyı şehirlerinin durumunu hayal edin.
 8. Sosyal medyanın yerel topluluklar üzerindeki sosyolojik etkisini ölçün (kendi seçtiğiniz bir parametre kullanın).
 9. Ölümcül hastalıkların yayılmasını engellemek için bir uyarı sistemi tasarlayın.

Hedef Kitle: Yerel, ulusal ve uluslararası hükümetler; yerel topluluklar; tıbbi personeller.

Destek için: Plague, Inc. isimli bilgisayar oyununu kullanabilirsiniz.

 1. Çevrenizdeki evsizleri ve açlık çeken insanları doyurmak için bir bahçe tasarlayın ve meyve-sebze ekin.
 2. Kişisel bir sorunu çözün. Öğrenciye yakınlık göstererek yaşadığı kişisel zorluklarla (bireysel, ailesel, şehirsel, bölgesel vb.) ilgili beyin fırtınası yapın. Sonrasında öğrencinin bir zorluğu seçmesini, onu nasıl çözeceğini hesaplamasını ve gerçekleştirmek için de bir plan tasarlamasını sağlayın.
 3. Mükemmel mimarinin ya da bunun eksikliğinin bir toplum üzerindeki etkilerini analiz edin.
 4. Viral omuş bir web içeriğinin yapısını dikkatle inceleyin.
 5. “İyi iş” yapan yerel bir işletmenin daha genç kitlelere/çocuklara hitap etmesine yardımcı olun. Bir teklif hazırlayın, işletmeye sunun, işletmeden gelecek geri bildirime göre teklifi düzenleyin.
 6. İnsan haklarının küresel tarihini örneklerle açıklayın.
 7. Galaksinin, tek bir parametreyi değiştirdiğinizde (örneğin, tek bir gezegenin yerçekimi seviyesini) vereceği tepkiyi görsel olarak açıklayın.

Destek için: Universe Sandbox simülasyonunu kullanabilirsiniz. 

 1. Bir sonraki Google’ı (bir sonraki içerik ve veri bilgisi edinme metodunu) tasarlayın.
 2. Popüler bir sosyal medya platformunu başka birinin başarısını temel alarak yeniden düşünün; tasarımınızı prototip yapma ve/veya pazarlama aşamasına kadar sürdürün.
 3. Mevcut Mars peyzajını ve atmosferini kullanarak bir Mars kolonisi planı yapın.
 4. Bir fotoğraf belgeseli oluşturun. Bunu önce film belgeseline, ardınan da kısa bir e-kitaba dönüştürün.
 5. Soyut bir kavramı (bilgelik, özgürlük, çatışma gibi) tanımlayın, analiz edin ve görselleştirin.  
 6. Dünyaya bir asteroidin çarpması ihtimaline karşılık vermenin uygulanabilir bir yolunu geliştirin.
 7. Düşük seçmen katılımının hem demokrasi hem de toplumların sağlığı üzerindeki etkilerini analiz edin.
 8. Ülkenizin anayasasını ya da benzer yönetim belgelerini bugün tasarlanmışlar gibi yeniden hayal edin.
 9. Tüketicilik üzerine (ya da başka bir konu) bir sebep-sonuç analizi yapın.  
 10. Piyasa verilerine dayanan kendi seçtiğiniz bir konuyu haftalık veya aylık podcast’e dönüştürün ve yayınlayın.
 11. Çok az insanın farkında olduğu, yeterince ilgi görmeyen sosyal bir sorunla ilgili belgesel çekin.
 12. Hayatta kalmak için mahalle ve komşuluk ilişkilerinin gerekli olduğu bir topluluk hayal edin ve bunu sözlü olarak anlatın.
 13. Mevcut kitaplardan daha iyi bir kitap tasarımı yapmayı araştırın.   
 14. Yeni ortaya çıkan bir müzik türünü seçin, bu türe uygun bir şarkı yazın, klip çekin ve bunun tanıtımını yapacak bir web sitesi tasarlayın.
 15. Yeni bir okul tasarlayın. Ders içerikleri, not verme, işbirliği ve veli katılımı gibi detaylara girin.
 16. Kendi belirlediğiniz özgün bir amaç için bir YouTube kanalı açın ve yönetin.

Destek için: YouTube kullanabilirsiniz.

 1. Ebeveynlerinizin “çok meşgul olma” sorununu çözün.

Hedef kitle: Ebeveynleriniz, elbette.

Destek için: Bir mini belgesel ya da matematiksel analizi kullanabilirsiniz.

 1. Kömürün çevreye uzun vadeli etkilerini analiz edin, görselleştirin, toplumsallaştırın.
 2. Birleşmiş Milletleri uluslararası krizlere daha iyi tepki verecek şekilde iyileştirin ya da şekillendirin.
 3. Bu soruyu cevaplayın (parantez içini siz doldurun): (Tarihi bir kişilik), (toplumsal bir sorun) hakkında ne düşünürdü?  
 4. iTunes’u geleneksel edebiyat biçimleri için (şiir, roman vb.) bir araç olarak yeniden tasarlayın.  
 5. Ev-iş arası gidip gelinen yolu azaltacak şekilde şehrinizi yeniden tasarlayın.  
 6. Temiz su erişimini sağlamak için kullanılan tüm modern araçları araştırdıktan sonra daha iyi bir araç tasarlayın.
 7. Potansiyel bir “zombi saldırısına” hazır olmak için yerel arazi bölgelerini ve kaynakları araştırın.  
 8. Kütüphanelerin genel amacını analiz edip ardından bunu modern bağlamda hayal ederek bir 21. yüzyıl kütüphanesi tasarlayın.
 9. Fiziksel ve dijital medyayı bütünleştirerek ve tüm kitapları gelenekselin dışında türlerine göre sınıflandırarak modern bir kitabevi tasarlayın.

 

Kaynak: https://www.teachthought.com/project-based-learning/a-better-list-of-ideas-for-project-based-learning/

 
Back to top!