Aranıyor...
11 Aralık 2014 Perşembe
Perşembe, Aralık 11, 2014

27 Aralık 2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı Konu ve Soru Dağılımı

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri...

NO
KONU
YÜZDE  (%) ORANI
1
Hukuk
Temel Hukuk
İş Hukuku
5
2
Genel İSG Konuları
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Çalışma Ortamı Gözetimi
Korunma Politikaları
İş Kazaları
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
Çalışma Hayatında Etik
15

3
  Mevzuat           
   Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği               
   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri                                                                                
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları                                                                                  
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi                                                                                                             
İşyeri Bina Eklentileri                                                                                    
Fiziksel Risk Etmenleri (Gürültü ve Titreşim Yönetmelikleri)                                                                    
Kimyasal Risk Etmenleri (Kanserojen ve Kimyasallar Yönetmelikleri)                                                    
Biyolojik Risk Etmenleri (Biyolojik etkenler Yönetmeliği)                                                                                   
Acil Durum Planları                                                                                        
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri                                                                                        
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                    
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                    
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                               
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                               
Kişisel Koruyucu Donanımlar                                                                                       
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği                                                       
30
4
   Sağlık
Psikososyal Risk Etmenleri          
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları                                                                                                      
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim                                                               
10
5
  Teknik                                      
Fiziksel Risk Etmenleri                  
Kimyasal Risk Etmenleri                                                                                                                              
Biyolojik Risk Etmenleri                                                                                                                               
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                                  
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                        
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                           
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                                
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                                        
Ergonomi                                       
Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Hijyeni          
Yangın                                            
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri                                                                                              
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                            
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                         
Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği                                             
40

0 yorum:

Yorum Gönder

 
Back to top!